Årsmøde afholdes i Aarhus Golf Club den 29. oktober 2023

Der indkaldes hermed til Årsmødet til afholdelse søndag den 29. oktober 2023. Årsmødet afholdes hos Århus Golf Club

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår valg af Lars Dahl Nielsen
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Årsberetning (Årsberetning 2023 Vest ABCD)
 4. Fastlæggelse af klub til årsmødet for næste år fastlæggelse af bane til Regionsfinalen for næste år
 5. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse
  Regnskab ABCD VEST 2022-23 (underskrevet)
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse Budget ABCD 23-24
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelserne foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Helle Krarup Olsen og Bjarne George Jensen (begge modtager genvalg)
  Fratræder: Steen C. Ogstrup fratræder bestyrelsen, efter eget ønske.
 9. Valg af revisor
  På valg er: Bent Kyndesgaard (Bent Kyndesgaard modtager genvalg)
 10. Forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag
  Forslag fra bestyrelsen: (Forslag til fusion med RGD Vest S-V)
  Bestyrelsen gør opmærksom på, at den foreslår fusion med Regionsgolf Vest Senior/Veteraner. Behandling af forslaget skal ske
  i henhold til vedtægternes § 7 og § 8 respektive.
  Forslag fra medlemmer: Ingen
 11. Eventuelt

Overhead præsentation: Powerpint

Årsmødereferat 2023: Download HER 

Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde Vest ABCD
 • Kl. 10:15 Kaffe
 • Kl. 10:30 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 12:00 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Ud over deltagelse i mødet skal du vælge evt. deltagelse i golfmatchen.

Deltagergebyr er kr. 325,00 der betales ved tilmeldingen eller senest den 26. oktober 2023

Betaling sker til Regionsgolf Vest “ABCD” som er årets arrangør. Brug konto 1551‐3426713705. Ved betaling bedes I angive “Årsmøde og Klubnummer”.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.