Kære alle regionsgolfere!

I denne weekend har Regionsgolf Øst og Vest haft fællesmøde. Til mødet har vi besluttet, at vi spiller med tildelte slag efter handicap i de fleste af landsfinalerne.

Det betyder, at vi i nedenstående aldersrækker indfører tildelte slag.

  • Senior B, C og D
  • Veteran B, C og D
  • Superveteran B, C og D

For rækkerne Senior A, Veteran A og Superveteran A samt ABCD-rækker sker der ingen ændring.

Aftalen er, at vi fremover tildeler x antal slag til den side der har det højeste handicap.
Beregningen er som følger:
Spillernes SPH udregnes UDEN afrunding.
Dette SPH reduceres med 75% (3/4-del)
Og til sidst afrundes der til nærmeste heltal.

Spillere/par med det laveste SPH nulstilles og den anden side justeres ned med det tilsvarende antal.

Det giver i vores øjne en mere fair afvikling af landsfinalerne.

I efteråret 2024 spiller vi for første gang finaler efter dette princip.

I en længere periode har der været uenighed om dette imellem Øst og Vest, og vi er stolte af og glade for, at en ny samlet bestyrelse i Vest og bestyrelsen i Øst er kommet til enighed om dette.

SpilleHandicap (SPH) = (HCP * (Slope / 113)) * (CourseRating – Par)
MatchHandicap = SpilleHandicap * (Stroke Allowance / 100) => Afrundes til heltal

Eksempel:
HCP: 14,3
Slope: 130
Course Rating: 72,5
Par: 72
Stroke Allowance: 75%

Course Handicap = (14,3 * (130 / 113)) + (72,5 – 72) = 16,951327
Daily Handicap = 16,951327 * (75 / 100) = 12,7135 => Afrundes til 13