Hvis man har deltaget i sidste puljekamp, med et handicap der berettiger til at spille på det pågældende hold, må man så spille på holdet i slutspillet hvis man er gået ned i handicap i løbet af sommeren, og derved har et for lavt handicap i forhold til turneringsbetingelserne?

Nej.

Siden sæson 2016 har dette ikke være tilladt.

En spiller er gået op/ned i hcp, kan spilleren stadig deltage?

Hvis spillerens handicap på spilledagen er lavere end det tilladte, vil spillerens korrekte handicap fredag morgen i ugen før spilledagen, være afgørende for om spilleren er spilleberettiget.
Spillere der opfylder handicapbetingelserne på spilledagen er altid spilleberettiget.

På selve spilledagen er spillerens dagsaktuelle handicap afgørende for startrækkefølgen blandt herresinglerne.

Hvornår skal resulter og holdkortet senest være indtastet?

Vest ABCD
Seneste tre døgn efter kampen er spillet.

Vest Senior/Veteran
Seneste første hverdag i ugen efter kampen er spillet

Øst
Senest 48 timer efter holdkampens start i puljespillet og senest 24 timer efter holdkampens start i slutspillet.

Suggest Edit