14. februar 2021

 

I forbindelse med din klubs tilmelding til Regionsgolf Danmark årlige turnering behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når din klub deltager i Regionsgolf Danmarks turnering.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for jeres deltagelse i turneringen i Regionsgolf Danmark. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores koordinatorer, holdkaptajner og spillere til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

 

Regionsgolf Danmark er dataansvarlig – kontaktinformation

Regionsgolf Danmark er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Regionsgolf Danmark kan kontaktes her

Mail: privatliv@rgd.dk

 

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er administration af den årlige turnering i Regionsgolf Danmark.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som koordinator, holdkaptajn eller spiller i Regionsgolf Danmark, hvilket omfatter:

 • Orientering om Regionsgolf Danmarks aktiviteter
 • Din rolle som koordinator
 • Din rolle som holdkaptajn
 • Din rolle som spiller
 • Fremsende faktura for tilmeldingsgebyret
 • Fremsende relevant Information til koordinator og/eller holdkaptajn
 • Upload af billede-fil med aftryk af kampkortet
 • Opbevaring af oplysninger med historisk værdi – arkiv for tidligere års turneringer
 • Koordinator og holdkaptajn vil få kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og evt. billede delt på foreningens hjemmesider, i kommunikationen til andre koordinatorer og/eller holdkaptajner andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan du kan kontaktes.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af 1) persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og foreningen om deltagelse i Regionsgolf Danmark.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på

 • Koordinator
 • Holdkaptajn
 • Spiller
 • Alle er voksne og mindst 21 år

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, alder, e-mailadresse, telefonnummer, DGU-nr, medlemsstatus og golfhandicap.

 

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Simply.com (Vores host for domæner og databaser) – Databehandleraftale
 • Foreningens godkendte administratorer af Simply.com og foreningens administrative område.
 • web-forening.dk (kun Øst og Vest ABCD – regnskabsprogram) – Databehandleraftale

 

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Regionsgolf Danmark indhentes enten hos dig (Koordinator) eller den koordinator, som har udpeget dig som holdkaptajn og det sker enten ved at du indtaster data eller via opslag i DGU-basen.
Eller via de kampkort der bliver uploadet til vores database i forbindelse med resultatet af en holdkamp bliver indtastet.

 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe turneringen er aktiv eller i arkiv. Dette af praktiske og administrative hensyn.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle koordinatorer.