Udviklingsopgaver der er løst i 2023/2024

Konsekvensrettelser efter at Senior/Veteran og ABCD er fusioneret i Vest

 • Tilmelding til ny sæson skal kunne håndtere både op- og nedrykning (S/V) og fri tilmelding (ABCD)

For Administration (Bestyrelserne)

 • Tilføjelse til Tilmelding til ny sæson. Mulighed for at vælge alle klubben med et klik frem for at klikke af for 100+ klubber en ad gangen i forbindelse med op- og nedrykning.
 • Byg kampprogram
  • Mulighed for at slette det hele og begynde forfra.
   Knappen deaktiveres når koordinatorerne er aktiveret og kampprogrammet frigives.
   Rollen SuperAdmin har dog stadig muligheden.
  • Mulighed for at slette enkelte kampe og redigere spillested, dato og tidspunkt.
  • Rettelse til 3-puljer og 1,5 puljespil – Byg kampprogram. Så vidt muligt skal normale ude/hjemmekampe komme først og så de tre neutrale kampe til sidst.
  • En oversigt der viser hvor mange hjemmekampe hver klub har pr. uge.nr.
 • Byg puljer
  • Tilføje et danmarkskort hvis klubberne er markeret i samme farve, når de bliver sat i pulje sammen. Kortet kan åbnes i et nyt vindue og flyttes over på en ekstra skræm.
  • Tilføje information om hvilke puljer holdet var i de sidste to år samt om holde var i en 3-pulje de samme år.
  • Rettelse – Hvis sidste pulje blev slettet, var det ikke længere muligt at oprette en ny pulje.
  • Ny tjekliste – skal vise en oversigt for de klubber der er med i turneringen med angivelse af hvor mange hold klubben har tilmeldt. Hvor mange af disse hold der IKKE er i en 4-pulje. Og en kolonne med % udregning af dette. Listen skal også vise de klubber som har 0 – Som KUN er i 4-puljer. Dette for at sikre at en klub ikke får alt for mange hold i 3-pulje.
 • Slutspil
  • Afslut puljer – Ny default sortering, så de uafsluttede pulje står øverst.
  • Samlet visning af Regionsfinaler og Landsfinaler under menupunktet SLUTSPIL
   Et sted at samle udskrivning af holdkort og indberette resultater fra hhv. regions- og landsfinaler.
  • Hver afdeling kan nu redigere og tilpasse den mail der sendes til koordinator og klub for reservation i forbindelse med planlagte kampe i slutspillet.
  • Rettelse – Danmarkskortet justeres i placering og zoom for hhv. Øst og Vest.
 • Send Mails – Postmodul
  • Apple / iCloud-mail kom retur fordi vi ikke overholdt deres nye retningslinjer. Løst ved at tilføje en DNS record under vores mailopsætning.
  • Hver afdeling har nu fået sin egen afsender e-mailadresse, når der sendes mail fra systemet. Når modtagere besvarer mailen, vil rette modtager nu få svaret tilsendt.
   E-mails er hhv. east@regionsgolf-danmark.dk og west@regionsgolf-danmark.dk
 • Oprettelse af ny liste der viser kampe hvor en potentiel ulovlig spiller har deltaget.

 

For Koordinator

 • Rettelse til 3-puljer og 1,5 puljespil – Det skal være værtsklubben der sætter dato og tid på.
 • Oprette holdkaptajner – Er ændret fra manuel indtastning af data til opslag i DGUbasen via medlemsnummer.
 • Tilmeldingsformular
  • Bedre angivelse af om Veteran hold ønsker at spiller for- eller eftermiddag.
  • Når en klub tilmelder hold, skal klubbens navn forsvinde i DropDown listen. Det skal sikre at en klub IKKE kan oprette mere end én tilmelding.
  • Når klubben får tilsendt kvittering, er afsender info@regionsgolf-danmark.dk – det skal det IKKE være. Det skal være de nye east og west (Som beskrevet under Send mails).

 

For Holdkaptajn og Koordinator

 • Bruttotrup
  • Bedre håndtering og besked hvis en spiller ikke kan findes i DGUbasen.
   Typisk er det fordi synkronisering mellem GolfBox og DGUbasen skal påvirkes. Dette sker ved at navnet på en spiller rettes, gemmes, rettes retur og gemmes igen. 10 minutter senere burde spilleren kunne findes i DGUbasen opslaget.
   Det samme gælder når en koordinator opretter en holdkaptajn.
  • Opdatering af bruttotrup skal også opdatere kampkort der er påbegyndt, men endnu ikke afsluttet med et endeligt resultat.
  • Alle spillernes hcp. bliver nu ajourført hver fredag, sammen med fredagshadicappet.
  • Manglende nationale spilleret (RightToPlay) skal ikke længere markere spilleren som ulovlig spiller. Dette er heller ikke et parameter i DGUs Danmarksturnering.
  • Bruttotrup – ændre rød og grøn prik til prikker med symboler – og
   Dette af hensyn til personer der er rød/grøn farveblind, så de kan se forskel på status.
  • Rettelser – GolfBox og DGUbasen har lavet ændringer og vi har justeret for disse rettelser.
  • Rettelse – Handicap Status i Bruttotruppen afspejler nu de nye muligheder i GolfBox/DGU-basen.
   Normal, Fjernet, Frosset, Frosset Nedad og Frosset Opad.
   Fjernet giver en RØD prik. De fire andre en GRØN prik der angiver at spilleren er berettiget til at spille i forhold til hcp.status
  • Rettelse – Opdatering af TLS på serveren, efter DGUbasen er flyttet til ScanNet.
 • Kaptajnen kan begynde at redigere kampkortet 72 timer før kampen er programsat. (sætte spillere på de enkelte matcher).
 • Rettelse til indtast score. Hvis det ene hold har angivet spiller 999-1 Tabt uden kamp vil boksen med angivelse af resultat starte op med at det andet hold har vundet kampen med cifrene 10/8. For alle andre vil default være den nuværende Delt match
 • Skilt på Administrationen om at der er lukket for login i off season (1. oktober. til 20. januar)
 • Rettelse – Restaurantlisten skal vise ugenummer og ikke 01-01-1900, for de holdkampe som endnu ikke er programsat.

 

For spillerne (synlig på regionsgolf.dk)

 • Kampkortet kan nu altid tilgås ved at klikke på scoren mellem to hold.
  Hvis der er mindre end 24 timer til kampen er programsat, vil systemet vise de spillere som kaptajnen har sat på de enkelte matcher.
 • Ændre rækkefølgen af hvad der skal vises på puljesiden. Først stillingen, så resultaterne og så kontaktdata.
 • Ny listevisning i Puljespillet – Dagens kampe
  Samme indhold som Min klubs kampe, men skal kun vise de kampe der er programsat til dd.
 • Der er lavet en rettelse til Restaurantlisten i forhold til 3-puljer der benytter kampe på neutral bane.
 • Løsningen med at benytte IFRAME for at vise data fra regionsgolf-danmark.dk på hjemmesiden www.regionsgolf.dk (WordPress) ændres til en script-løsning.
  Browserne er ikke glade for IFRAME og så at sikres mod fremtiden er dette ændret. De fleste kender det fra muligheden for at vise GolfBox turneringer på klubbernes hjemmesider.