Print Friendly, PDF & Email

NB! Noter fra årsmødet er indføjer under de enkelte punkter. Officielt referat kan downloades her.

Årsmøde i Golfklubben Lillebælt den 16. oktober 2022

Årsmødet varsles hermed til afholdelse søndag, den 16. oktober 2022. Årsmødet afholdes hos Golfklubben Lillebælt i Middelfart.

Vi beder alle klubber sætte kryds i kalenderen og udpege repræsentanter.

Dagsorden for mødet er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
  Lars Dahl Nielsen blev valgt.
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
  Der var i alt 22 stemmer til stede.
 3. Bestyrelsens beretning – Se her!
  Beretningen blev taget til efterretning.
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab – Se her!
  Regnskabet blev godkendt.
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år – Se her!
  Budget og uændret deltagergebyr blev taget til efterretning.
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  Der var ingen forslag til behandling.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Peter Thingholm, Freddy Sunesen og Jørgen Strøm (alle modtager genvalg)
  Alle blev genvalgt.
 8. Valg af revisor
  På valg er Eigild Trankjær
  Holger Haunstrup blev valgt.
 9. Eventuelt
  Odense Golfklub havde indsendt to forslag, som dog var indsendt for sent. Forslagene blev drøftet uden mulighed for vedtagelse under beretning og eventuelt:
  Forslag 1:
  Muligheden for at spille med handicap i Senior og Veteran og superveteran rækkerne. Begrundelsen er at mange spillere oplever at modstanderholdet har så lave handicap, at vi allerede fra starten er bagud på point.

  Bemærkninger: Forslaget rejser den samme problemstilling, som er blevet behandlet hvert af de seneste 4-5 år. Her har konklusion hver gang været, at vi skal fastholde den nuværende turneringsopbygning og spilleform. Efter endnu en drøftelse, konkluderede forsamlingen, at der ikke er noget nyt, hvorfor tidligeres års konklusioner blev taget til efterretning. 
  Forslag 2: 

  Mulighed for at gå ud i 4-bolde. Begrundelsen er, at det sportslige møder det sociale, og vi vil få et bedre flow på banen.
  Bemærkninger: Hvis der spilles i 4-bolde bliver det i praksis vanskeligt at overholde de almindelige golfregler i forhold til afvikling af to separate singler, og stemningen i forsamlingen var, at dette ikke er acceptabelt.

Dirigenten erklærede dagsordenen for udtømt!

Beretning og bilag udsendes i god tid inden årsmødet.


Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 10:15 Kaffe
 • Kl. 10:30 Årsmøde ABCD
 • Kl. 12:00 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Ud over deltagelse i mødet skal du vælge evt. deltagelse i golfmatchen.

Deltagergebyr er kr. 325,00 der betales ved tilmeldingen eller senest den 13.oktober 2022.

Betaling sker til Regionsgolf Vest “Sen/Vet”, som er årets arrangør. Brug konto 1551‐3426713705. Ved betaling bedes I angive “Årsmøde og Klubnummer”.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.