Slutspil – Vest

Om slutspillet og de valgte baner

Der er nu sendt anmodninger ud til de klubber, der er valgt til finalerne, så de berørte planlæggere i klubberne i god tid kan få reserveret tider til afvikling af finalerne i Region Vest.

Reservationerne af banerne er foreløbige, for hvis vi i løbet af puljespillet kan se, at der i enkelte rækker vil opstå urimelige transporttider for hold i de kommende finalematcher, forbeholder vi os retten til i disse tilfælde at ændre bane, hvis det er muligt.
Det kunne ske hvis f.eks. to nordjyske klubber skal spille semifinale i Sydjylland,