Download Referat!

Årsmødet afholdes i Århus Golf Club den 29. oktober 2023

Der indkaldes hermed til Årsmødet til afholdelse søndag, den 29. oktober 2023. Årsmødet afholdes hos Århus Golf Club.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår valg af Lars Dahl Nielsen
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Bestyrelsens beretning (se her)
 4. Forelæggelse til godkendelse af det reviderede årsregnskab (se her)
 5. Orientering om budget og turneringsgebyrer for indeværende år (se her)
 6. Behandling af eventuelle forslag fra bestyrelsen eller fra medlemmerne
  Forslag fra bestyrelsen (se her):
  I henhold til vedtægternes § 4 stk. 7 gør bestyrelsen opmærksom på, at den foreslår fusion med Regionsgolf Vest ABCD. Behandling af forslaget skal ske i henhold til vedtægternes § 14 og § 15 respektive.
  Forslag fra medlemmer (se her)
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  I normal turnus fratræder Knud Højgaard og Janni Jepsen. Ingen af de nævnte er til rådighed for valg.
 8. Valg af revisor
  Holger Haunstrup fratræder. Bestyrelsen foreslår genvalg.
 9. Eventuelt

Beretning, regnskab og forslag til behandling kan downloades ved brug af de anførte links ovenfor.


Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde ABCD
 • Kl. 10:15 Kaffe
 • Kl. 10:30 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 12:00 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch