Print Friendly, PDF & Email

Årsmøde i Golfklubben Lillebælt den 16. oktober 2022

Årsmødet varsles hermed til afholdelse søndag, den 16. oktober 2022. Årsmødet afholdes hos Golfklubben Lillebælt i Middelfart.

Vi beder alle klubber sætte kryds i kalenderen og udpege repræsentanter.

Dagsorden for mødet er ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Årsberetning – Årsberetning 2021-22
 4. Fastlæggelse af klub til årsmødet for næste år faslæggelse af bane til Regionsfinalen for næste år
 5. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse – Revideret regnskab
 6. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 7. Forelæggelse af ændringer til turneringsbetingelserne foretaget siden sidste årsmøde
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Steen C Ogstrup og Kurt Jensen (begge modtager genvalg)
 9. Valg af revisor
  På valg er: Bent Kyndesgaard (Bent Kyndesgaard modtager genvalg)
 10. Forslag til vedtægtsændringer og indkomne forslag
 11. Eventuelt

Årsberetningen og årsregnskabet udsendes inden årsmødet.


Dagens program:

 • Kl. 8:00 Indskrivning og morgenkaffe
 • Kl. 9:00 Årsmøde Sen/Vet
 • Kl. 10:15 Kaffe
 • Kl. 10:30 Årsmøde ABCD
 • Kl. 12:00 Frokost inkl. en øl eller vand
 • Kl. 13:00 Golfmatch

Deltagerliste og turnering

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Ud over deltagelse i mødet skal du vælge evt. deltagelse i golfmatchen.

Deltagergebyr er kr. 325,00 der betales ved tilmeldingen eller senest den 13.oktober 2022.

Betaling sker til Regionsgolf Vest “Sen/Vet”, som er årets arrangør. Brug konto 1551‐3426713705. Ved betaling bedes I angive “Årsmøde og Klubnummer”.

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.