Flere hold i 2023 end nogensinde før!

Ved afslutning af tilmelding til årets turneringer kunne vi glædeligt se, at vi endnu en gang lagde lidt til!

Med i alt 351 hold er der flere hold end nogensinde tidligere. Vi tager det som udtryk for, at rigtig mange golfere glædes ved den sportslige konkurrence og det sociale sammenhold på tværs i golfverdenen og den rolle, Regionsgolf spiller heri. Når vi sammenligner med tidligere år, sker den forøgede tilslutning i de ældre rækker. Men selvom vi gerne havde set flere hold i senior turneringerne – for produktet er jo super-godt – skal det ikke ødelægge glæden ved, at flere og flere udnytter de muligheder, Regionsgolf giver.

Og selvfølgelig giver det energi til turneringsledelsen, som nu er i gang med at tilrettelægge kampprogrammet.

Årets turneringer bliver opbygget som følger:

Senior A og B
Veteran A, B, C og D
Superveteran A, B, C og D

Vi har i de seneste år forsøgt at skabe grundlag for en C-række i senior turneringen, men må erkende, det ikke lykkes. Så næste år bliver der fri tilmelding i B-rækken.

I veteranturneringen har der i mange år været 16 puljer i C-rækken mod 8 puljer i de andre “øvre rækker”. Udviklingen viser, at grundlaget herfor er udfordret, så næste år bliver turneringen justeret til 8 puljer i A, B og C-rækken og en D-række med fri tilmelding. I år bliver der derfor en særlig udfordring for holdene i C-rækken, nemlig at sikre oprykning til B-rækken eller sikre sin plads i C-rækken.

Superveteran turneringen bliver stadig større. I år med 4 rækker! Det overgår på alle måder de forventninger, der var for ganske få år siden.

Puljeinddeling og spilleplan publiceres medio februar.