På årsmøderne den 29. oktober 2023 blev bestyrelsernes forslag til sammenlægning af Regionsgolf Vest ABCD og Regionsgolf Vest S/V vedtaget.

Med henblik på endelig vedtagelse og valg af ny bestyrelse for den sammenlagte organisation indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde den 26. november kl. 10:00 i Aarhus Aadal Golf Club.

Dagsorden for årsmødet:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslår valg af Lars Dahl Nielsen
 2. Fastlæggelse af stemmetal for de stemmeberettigede medlemmer
 3. Endelig vedtagelse af forslag om fusion mellem Regionsgolf Danmark Vest ABCD og Regionsgolf Vest S/V – herunder fastlæggelse af vedtægter – i henhold til vedtægternes § 7 og § 8 (ABCD) og § 14 og § 15 (S/V). Se bilag 1 og 2 og 3
 4. Orientering om budget og turneringsgebyr for indeværende år.
  Budget Regionsgolf Vest 2023-2024
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for Regionsgolf Danmark Vest
  Forslag modtages fra dig/jer der gerne vil gøre din/jeres indflydelse gældende – i et konstruktivt og spændende bestyrelsesarbejde kan kontakte
  Kurt Jensen Telefon 61 27 62 73 /
  E-mail kj@rgd.dk
  Forslag:

  1. Kurt Jensen – Hals Golfklub
  2. Torben Krogsgaard – Dronninglund Golfklub
  3. Bjarne George Jensen – Holstebro Golfklub
  4. Kim Elmelund – Blommenslyst Golfklub af 2014
  5. Vakant)
  6. Vakant)  Kandidat forslag modtages gerne 
  7. Vakant)  
                
 6. Valg Suppleant til bestyrelsen for Regionsgolf Danmark Vest
  Forslag: Helle Krarup Olesen – Give Golf klub
 7. Valg af revisor for Regionsgolf Danmark Vest.
  Forslag: Freddy Sunesen –  Holmsland Klit Golfklub
 8. Eventuelt

Bilag 1.: Vest ABCD og
Bilag 2.: Vest SEN/VET

De to bestyrelser gør opmærksom på, at endelig vedtagelse forudsætter vedtagelse med et flertal på 2/3 af de repræsenterede stemmer.

Bilag 3.: Forslag til vedtægter

Underskrevet mødereferat: DOWNLOAD

 


Deltagerliste til det ekstraordinære årsmøde

Tilmeld dig i GolfBox nedenfor.

Hver klub må tilmelde op til to repræsentanter til årsmødet. Der er intet deltagergebyr.

Tilmelding skal ske senest den 23. november kl. 23:59

Du vil få tilsendt en kvittering for tilmeldingen.