Print Friendly, PDF & Email

Så skal vi i gang med turneringerne 2022

Så er vi klar til at få turneringerne 2022 i gang. Heldigvis er det i år uden restriktioner, og der kun grund til at tro, at alle kan få en super spændende sæson.

Vore to turneringsledere Janni og Jørgen har igen gjort et kæmpe arbejde for at få det hele til ”at gå op” til turneringsstart.

En ændring i år er, at vi ikke spiller Landsfinale, som det ellers har været sædvane. Efter de turneringsændringer Regionsgolf Øst valgte at gennemføre for nogle år siden, er der for nogle rækker desværre opstået et misforhold i styrken mellem de kvalificerede hold fra Vest og Øst. Vi har ved gentagne lejligheder bedt Øst om at vende tilbage til den tidligere turneringsform, som jo fungerer aldeles upåklageligt i Vest. Desværre har vores synspunkter hidtil ikke kunnet overbevise, men vi arbejder ufortrødent på at finde en sportslig meningsfuld løsning.

Regionsfinalen bliver således afslutningen for i år. Vi lover, at de dygtige finalister til den tid bliver del af et festlig arrangement.

Sædvanen tro skal vi opfordre til, at alle kaptajner bruger en passende og nødvendig tid på at læse turneringsbetingelserne. Det kan forebygge mange unødige mails og telefonopkald vedr. spørgsmål, som allerede er godt beskrevet her. Lad os her blot foreslå ekstra opmærksom omkring konsekvensen ved brug af en ulovlig spiller og reglerne for, hvornår et resultat af en kamp bliver endeligt.

Vi håber, alle vil gøre en kvalificeret indsats for, at turneringerne kan afvikles så korrekt som muligt.

Banerne ser fine ud de fleste stede og er klar til at modtage os alle. Husk at behandle banerne godt!  Læg turf på plads, riv bunkers, og ret nedslagsmærker på green. Alt dette ikke kun for at glæde Greenkeeperne, men fordi det er den bedste måde at bevare banernes kvalitet.

Vi i Turneringsledelsen ønsker alle en god og spændende turnering i en god atmosfære og med dejligt socialt samvær som et vigtigt bærende element.